Kompleksowa obsługa

Finansowo-Rachunkowa

Wiemy, jak skomplikowane jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Często pełnimy wówczas różnorodne zadania - zaczynając od podstawowych czynności w firmie, przez zadania administracyjne i wyzwania organizacyjne. Dodatkowo wyjście z zakładu lub biura, nie zawsze oznacza koniec naszej pracy do wykonania danego dnia. Pozwól nam na odciążenie Twojego dnia przekazując nam prowadzenie księgowości w Twojej firmie zyskując więcej czasu na działania rozwoje.

Jeżeli uważają Państwo, że potrzebują wsparcia doradcy, prosimy o kontakt już dziś i umówienie terminu spotkania z doradcą. Oferujemy Państwu nasze wsparcie celem zminimalizowania możliwych do przewidzenia ryzyk oraz zrealizowania potencjalnych optymalizacji podatkowych.

Kontakt

Poznaj ofertę

Biura Rachunkowego

dostosowaną do Twoich potrzeb.

Kontakt

Skontaktuj się z nami i poproś o indywidualną wycenę!

1.

Prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

Podatek dochodowy rozliczany w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

 1. Dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów,
 2. Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie),
 3. Dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku,
 4. Roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym,
 5. Roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym,
 6. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników,
 7. Doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. Reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 9. Możliwość odbioru i dowozu dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą.
2.

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Dla Klientów mających obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów.

 1. Dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 2. Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie),
 3. Dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku,
 4. Roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym,
 5. Roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym,
 6. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników,
 7. Doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 8. Reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 9. Możliwość odbioru i dowozu dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą.
3.

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Księgi rachunkowe (handlowe), kompleksowe usługi księgowo-prawne.

 1. Rejestracja dokumentów księgowych,/li>
 2. Prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie),
 3. Dokonywanie zapisów w rejestrach dla celów rozliczenia podatku od towarów i usług oraz sporządzanie deklaracji dla tego podatku,
 4. Tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości,
 5. Roczne rozliczanie działalności i sporządzenie zeznania w podatku dochodowym,
 6. Uczestniczenie w przeprowadzanych badaniach sprawozdań finansowych i kontrolach,
 7. Przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy,
 8. Prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej dot. zatrudnianych pracowników.
 9. Doradztwo podatkowe i prawne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
 10. Reprezentowanie Klienta w przeprowadzanych kontrolach na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
 11. Możliwość odbioru i dowozu dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą.

Biuro Rachunkowe - Usługi Księgowe

 • Dynamicznie zmieniające się zasady podatkowe, oraz warunki prowadzenia działalności gospodarczej mogą w konsekwencji zabrać znaczną część Twojego czasu. Zleć prowadzenie działalności Twojej firmy nam i zyskaj czas oraz zwiększ możliwości rozwoju.

  Aleksandra Witkowska
4.

Prowadzenie dokumentacji płacowej

Kompleksowe usługi w zakresie rozliczenia wypłaconych wynagrodzeń.

 1. Obliczanie w oparciu o dostarczone przez Klienta dane, wynagrodzeń pracowników,/li>
 2. Sporządzanie i wydruk list płac (wynagrodzeń),
 3. Obsługa bezosobowego funduszu płac - lista umów zlecenie i o dzieło,
 4. Rozliczanie potrąceń sądowych i komorniczych z wynagrodzeń pracowników,
 5. Sporządzanie i wysyłka przekazem elektronicznym, dokumentacji rozliczeniowej ZUS takiej jak DRA,
 6. Przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów zgłoszenia do ubezpieczeń oraz wyrejestrowania z ubezpieczeń dla pracowników i przedsiębiorców,
 7. Wyliczanie wynagrodzeń za czas choroby, rozliczanie zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
 8. Przekazywanie informacji o wysokości składek ZUS i podatku dochodowego od osób fizycznych,
 9. Sporządzanie deklaracji z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych,
 10. Obsługa kontroli z PIP, ZUS, US oraz dostarczaniem w jej toku stosownych danych i udzielaniem wyjaśnień,
 11. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach lub przesyłanie informacji niezbędnych do przygotowania takich zaświadczeń,
 12. Możliwość odbioru i dowozu dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą.
5.

Doradztwo finansowe

Zawiłe procedury przedstawione w przystępny sposób

 1. Tworzenie strategii podatkowych mających na celu optymalizację, minimalizację obciążeń podatkowych,
 2. Określanie konsekwencji i ryzyk podatkowych związanych z konkretnym stanem faktycznym,
 3. Interpretacja norm prawa podatkowego oraz pisanie zapytań do organów skarbowych;
 4. Usługi doradcze w zakresie podatków dochodowych PIT i CIT, podatku VAT, podatków pośrednich i ceł w celu ich minimalizacji,
 5. Przeglądy historycznych rozliczeń publiczno-prawnych Klienta i ocena ich poprawności,
 6. Opracowywanie dla Klienta procedur podatkowych,
 7. Reprezentowanie Klienta w kontaktach z organami skarbowymi na etapie kontroli skarbowych i podatkowych oraz ewentualnie w postępowaniach przed sądami administracyjnymi,
 8. Możliwość odbioru i dowozu dokumentów u Klienta za dodatkową opłatą.
6.

Oferta dla Klientów zakładających Firmę

Chcesz uruchomić działalność gospodarczą? Oferujemy kompleksową pomoc w tym zakresie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie pozwalające na sprawne rozpoczęcie funkcjonowania Twojego przedsiębiorstwa. W profesjonalny sposób zajmujemy się pisaniem biznesplanów oraz pomagamy uzyskać dofinansowanie na rozpoczęcie Twojej firmy

Oferta dla nowych firm

7.

Opracowywanie dokumentacji INTRASTAT

Opis usługi w przygotowaniu. Osoby zainteresowane usługą proszone są o kontakt mailowy.